Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kropla Dobroci"

Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni


Liczba głosów

15237

Utworzenie drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Bochni przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej placówki. Mimo swej niepełnosprawności, uczniowie SOSW będą pełnoprawnymi członkami ZHP, będą nosić mundury, realizować program i zdobywać sprawności, takie same jak inni harcerze. Działalność drużyny będzie sprzyjała integracji ze środowiskiem lokalnym i propagowaniu wartości patriotycznych.

Realizacja projektów

Rezultatem projektu było powstanie Drużyny Harcerska Nieprzetartego Szlaku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni. We wrześniu 2019 roku została założona DH NS "Żywioły". Obecnie liczy 15 harcerzy z wielorakimi niepełnosprawnościami. Ze środków programu TESCO "Decydujesz - pomagamy", zostały zakupione mundury dla drużyny, polary i koszulki z logo drużyny oraz niezbędne przedmioty do harcówki. Praca z harcerzami odbywa się metodą harcerską. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z Hufcem Bochnia i Chorągwią Krakowską ZHP oraz Wydziałem Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu • w jednym z pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego powstała harcówka, gdzie są prowadzone regularne zajęcia dla harcerzy, • harcerze biorą udział w biwakach i wycieczkach poza terenem Ośrodka, • harcerze nawiązują kontakt i współpracę z podobnymi drużynami harcerskimi, • Drużyna Harcerska NP inicjuje organizację imprez o charakterze patriotycznym w środowisku szkolnym, • w trakcie zbiórek harcerskich promowane jest aktywne spędzanie wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań, • w trakcie prowadzonych działań harcerze integrują się z osobami pełnosprawnymi, zdobywają sprawności harcerskie, umiejętności społeczne oraz uczą się samodzielności, • Kadra prowadząca drużynę NP „Żywioły” uczestniczy w kursach przygotowujących drużyny harcerskiej.

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Programu
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl
telefon: 22 100 55 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Żołnierska (Agencja Garden of Words)
e-mail: j.zolnierska@gardenofwords.pl
telefon: 512 352 178

POZNAJ NAS