Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Bogatyńskie Stowarzyszenie "Amazonki"

STOP CHOROBOM NOWOTWOROWYM - RAK? TO SIĘ LECZY - MAM HAKA NA RAKA


Liczba głosów

16227

STOP CHOROBOM NOWOTWOROWYM ! RAK - TO SIĘ LECZY - projekt odpowie na pytania: Jak dbać o zdrowie, aby nie zachorować oraz jak postępować, aby zdrowie utrzymać jak najdłużej? W ramach projektu odbędzie się szereg wykładów, spotkań i warsztatów ze specjalistami - onkologii, psychologii, dietetyki, rehabilitacji - którzy odpowiedzą na zadane wyżej pytania. Projekt adresowany jest zarówno do młodzieży jak i osób starszych.

Realizacja projektów

Sprawozdanie dotyczy zawartej dnia 01.08.2019r. umowy Nr 25041/2019/2 na dofinansowanie projektu p.n.: " Stop chorobom nowotworowym – Rak? To się leczy – mam haka na raka" Przyznane nam środki w wysokości 5000 zł zostały wydatkowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie VI edycji programu, oraz zgodnie ze wszystkimi punktami umowy. Celem naszego zadania było promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród społeczności lokalnej, a w szczególności wśród młodzieży i dorosłych. Grupą docelową były osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, młodzież z terenu Gminy, członkowie lokalnych stowarzyszeń, oraz zainteresowana lokalna społeczność. Projekt realizowany był od dnia 02 września 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku. W ramach realizacji projektu podjęte zostały następujące działania: - organizacja zajęć jogi (zwiększona ilość godzin z uwagi na remont basenu od lipca do grudnia 2019r. - organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu psychologii, dietetyki, onkologii (konferencja) - zakup dietetycznych przekąsek, - promocja i reklama projektu poprzez wykonanie reportażu z konferencji, filmu, oraz zdjęć z realizacji projektu, - wydruk ulotek, plakatów, zaproszeń oraz wykonanie banera reklamowego. Warsztaty jogi odbywały się w siedzibie naszego stowarzyszenia, podobnie jak warsztaty edukacyjne z zakresu psychologii. Natomiast warsztaty dietetyczne oraz z zakresu profilaktyki nowotworowej w Zespole Szkół w Bogatyni. We wszystkich działaniach udział wzięło 600 osób W realizacji projektu zaangażowani byli wolontariusze , głównie członkinie naszego stowarzyszenia, członkowie rodzin wolontariuszy, kadra pedagogiczna. Ogółem wolontariusze stanowili grupę 30-sto osobową. Dzięki realizacji projektu lokalna społeczność odniosła następujące korzyści: - poszerzono i ugruntowano wiedzę dotyczącą profilaktyki chorób nowotworowych, dietetyki i zdrowego odżywiania, psychologii, przeciwdziałania uzależnieniom, - umożliwiono wzięcie udziału w usprawniających zajęciach jogi, - wytworzenie nawyków zdrowego odżywiania, systematycznego uprawiania sportu, oraz jakiejkolwiek aktywności ruchowej, - ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego oraz innych ludzi, Promocja projektu polegała na rozpowszechnieniu ulotek, plakatów reklamowych, a także na dokumentowaniu wszystkich zajęć w formie filmu, zdjęć, umieszczania informacji na portalach społecznościowych, w lokalnym radiu i telewizji. Projekt miał bardzo pozytywny oddźwięk wśród lokalnej społeczności, cieszył się dużym zainteresowaniem oraz dużą frekwencją.

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Programu
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl
telefon: 22 100 55 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Żołnierska (Agencja Garden of Words)
e-mail: j.zolnierska@gardenofwords.pl
telefon: 512 352 178

POZNAJ NAS