Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Stowarzyszenie Latorośl

II Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych


Liczba głosów

17088

Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II - osób niepełnosprawnych, to impreza sportowa organizowana na obiektach sportowych MOSiR w Radomiu, która odbędzie 23 października 2019. Uczestnicy w nietypowy sposób oddadzą hołd św. Janowi Pawłowi II poprzez biegi oraz przepłynięcie 9665 basenów. Liczba ta jest symboliczna, ponieważ tyle trwał pontyfikat Papieża Polaka. Wstęp dla beneficjentów jest całkowicie bezpłatny.

Realizacja projektów

Wśród wielu inicjatyw, organizowanych w kolejną, 41. rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na stolicę Piotrową, nie mogło tym razem zabraknąć tej, która mimo że dopiero po raz drugi to zaangażowała tak dużą liczbę osób niepełnosprawnych. II Memoriał Sportowy im. św. Jana Pawła II osób niepełnosprawnych, w którym zintegrowane sztafety: biegowa i pływacka pokonały zaplanowany dystans, sprawił mnóstwo radości wszystkim uczestnikom. Św. Jan Paweł II był osobą niezwykłą. Na każdym etapie swojego pontyfikatu, potrafił nawiązać kontakt z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, chorymi, starszymi… z każdym. Jego niezwykły pontyfikat trwał dokładnie 9665 dni czyli niespełna 27 lat. Właśnie tyle obrała sobie sztafeta pływacka i biegowa spotykająca się w Radomiu Impreza rozpoczęła się Mszą św. w parafii pw. św. Stefana w Radomiu. O godzinie 11:00 spotkaliśmy się na pływalni Neptun. Trybuny, korytarze, basen, hol, szatnie wypełnione były wspaniałymi ludźmi chętnymi oddać hołd Papieżowi. Memoriał zgromadził ponad 400 uczestników, wśród nich znalazły się placówki i jednostki z Radomia, Jedlanki, Kozienic, Żarnowa, Drzewicy, Stalowej Woli, Jedlanki Starej, Jasieńca Iłżeckiego Dolnego, Wierzbicy, Lipska oraz Starachowic. Tak silna i energiczna grupa ruszyła w sztafecie pływackiej poświęconej Janowi Pawłowi II. Uczestnicy Memoriału pływali łącznie na 11 torach, pokonując swoje słabości dla Papieża Polaka. Zaraz po godzinie 13:15 niestrudzeni uczestnicy rozpoczęli sztafetę biegową. Wynik przerósł nasze oczekiwania. Łącznie zawodnicy pokonali 20 142. Sztafeta pływacka - 6234 zaś sztafeta biegowa - 13908. Każdy z biorących udział otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom uczestnictwa. Cały projekt nie odbył by się bez pomocy i wsparcia ze strony wolontariuszy. Organizatorzy zgromadzili ponad 60 wspaniałych młodych ludzi z radomskich szkół: V LO im. Romualda Traugutta, I Liceum Ogólnokształcącego CNB – klasa mundurowa oraz PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Zakładane i zrealizowane cele projektu to: 1. Rozpowszechnienie i promowanie idei sportu - aktywności ruchowej osób, w tym niepełnosprawnych prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia 2. Promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączanie społeczne wśród osób niepełnosprawnych poprzez angażowanie ich w organizację imprezy sportowej o charakterze ponadlokalnym a także stwarzanie możliwości prezentacji swoich umiejętności sportowych - kształtowanie zdrowej rywalizacji, współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku, poprzez udział w dwóch rodzajach dyscyplin sportowych: bieganie i pływanie. 3. Promowanie wychowawczych, społecznych i edukacyjnych wartości sportu wśród uczestników imprezy sportowej: dzieci, młodzieży oraz osób starszych, w tym z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością fizyczną, poprzez aktywne uczestnictwo w imprezie, 4. Integracja osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie im sprawdzenia się w pełnieniu rożnych ról społecznych: organizatora, lidera, sędziego, asystenta trenera, pomocnika opiekuna, wolontariusza, z osobami pełnosprawnymi - a przy tym podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych 5. Aktywizacja starszych osób (50+) w tym, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo zgodnie z europejską ideą aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej – udział nie tylko dzieci, ale także dorosłych i osób starszych w biegach i pływaniu, 6. Tworzenie możliwości innego alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, oraz wyrabiania nawyku zdrowego stylu życia na co dzień dla osób niepełnosprawnych 7. Popularyzacja biegów, oraz pływania jako dyscypliny sportowej sprzyjającej rehabilitacji, rewalidacji, poprawy kondycji i kompensacji u osób niepełnosprawnych, oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od możliwości i preferencji zawodników 8. Przedstawienie stanowiska, osoby oraz idei Papieża Polaka Jana Pawła II oraz oddanie mu w nietypowy sposób hołdu, poprzez bieganie ze strony osób niepełnosprawnych oraz przepłynięcie 9665 basenów a przy tym podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych. „Sport jest radością życia, grą i zabawą, środkiem do nawiązywania przyjaźni, otwieraniem się na innych oraz wyrażaniem własnego bogactwa”. św. Jan Paweł II, 9. Podsumowanie efektów szkoleniowych i rehabilitacyjnych uzyskanych w czasie treningów i zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych uczestników ,a przy tym wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Programu
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl
telefon: 22 100 55 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Żołnierska (Agencja Garden of Words)
e-mail: j.zolnierska@gardenofwords.pl
telefon: 512 352 178

POZNAJ NAS