Aby zapewnić poprawne działanie naszego serwisu, zapisujemy pliki cookie na komputerach naszych użytkowników. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich używanie.

Fundacja Opieka i Troska

Edukacja antydyskryminacyjna na osiedlu Psie Pole


Liczba głosów

8764

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na blokowiskach i podwórkach Psiego Pola. Inicjatywa ma na celu szerzenie idei szacunku do drugiego człowieka oraz rzetelnej wiedzy o mniejszościach narodowych. Lokalna społeczność zostanie uczulona na przejawy ksenofobii i agresji wobec osób (głównie dzieci) z mniejszości kulturowych, będzie wiedziała jak reagować w niebezpiecznych sytuacjach.

Realizacja projektów

Zrealizowaliśmy 3 działania w ramach projektu Edukacji antydyskryminacyjnej na Psim Polu. Pierwszym działaniem było zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci dotkniętych problemem dyskryminacji. Udało się nam znaleźć bardzo dobrą trenerkę antydyskryminacyjną, od wielu lat działającą w tym obszarze zainteresowania, panią Anetę Osuch. Trenerka ta poprowadziła także cykl warsztatowy dla opiekunów i opiekunek dzieci. Gazeta Wyborcza zainteresowała się naszym działaniem i umieściła na swoich stronach bogaty artykuł o warsztatach i spotkaniach. Koordynatorka projektu wraz z wolontariuszami odwiedziła szkoły podstawowe i licea znajdujące się na terenie dzielnicy Psie Pole, tj 10 placówek, wysłała tez meile z informacją o działaniach do współpracujących organizacji pozarządowych, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i innych. Zorganizowaliśmy także piknik o wielokulturowości w naszym mieście. Początkowo, w organizację włączyła się pobliska szkoła, jednak ze względu na strajk nauczycieli zmuszeni byliśmy przesunąć termin pikniku na wrzesień . Wydarzenie zorganizowaliśmy razem z Radą Osiedla Psie Pole-Zawidawie na pobliskim osiedlu Kłokoczyce. Przyszło dużo ludzi, głównie rodzin z dziećmi. Na pikniku dzieci zgadywały skąd pochodzą różne potrawy, próbowały ich i dowiadywały się o mniejszościach jakie żyją w naszym mieście. Za czynny udział w rozmowie każdy dostał mały upominek: piłeczkę w kształcie planety Ziemia. Projekt możemy zaliczyć do udanych, tym bardziej, ze jest to nasze pierwsze działanie na tym polu. Do tej pory fundacja zajmowała się głownie pomocą psychologiczną dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej .

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Biuro Programu
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl
telefon: 22 100 55 93 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17)

KONTAKT DLA MEDIÓW

Joanna Żołnierska (Agencja Garden of Words)
e-mail: j.zolnierska@gardenofwords.pl
telefon: 512 352 178

POZNAJ NAS