Strona główna » Centrum Oceny Produktów »

Centrum Oceny Produktów


Zapraszamy do Centrum Oceny Produktów!

To profesjonalne placówki, w których przeprowadzamy
badania konsumenckie z udziałem klientów.

Jakość badań konsumenckich (oceny dokonywane samodzielnie przez klientów) potwierdzona została niezależnym certyfikatem PKJPA wydanym przez OFBOR.