icon_search

  NOWE CENY TOREB FOLIOWYCH

  Validity: 3.1 - 2.1.2018

  Szanowni klienci,

  W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 roku nowej opłaty recyklingowej*, do ceny podstawowych toreb foliowych w Tesco doliczona zostaje kwota w wysokości 20 groszy + VAT. Cena podstawowych toreb foliowych od 1 stycznia 2018 roku wynosi 35 groszy.Poniżej znajdziecie dodatkowe informacje dotyczące nowych cen w formie pytań i odpowiedzi.

  - Dlaczego od nowego roku cena podstawowych toreb wzrasta do 35 groszy?

  Od 1 stycznia, w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z późniejszymi zmianami), sieci handlowe zobowiązane są do odprowadzania do budżetu państwa tzw. opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy. Opłata ta, powiększona o VAT (23%) doliczana jest do ceny toreb.               

  - Dlaczego cena wynosi 35 groszy?

  Przed wprowadzeniem zmian, cena torby wynosiła 10 groszy. Nowa opłata wynosi 20 groszy, co po uwzględnieniu podatku VAT i uwzględnieniu kosztów produkcji torby  daje koszt 35 groszy.

  - Czy nowa opłata oznacza również wprowadzenie nowych toreb?

  Nie, zmiana cen nie wynika ze zmiany specyfikacji toreb. Wzrost cen jest konsekwencją wyłącznie nowej opłaty recyklingowej.

  - Czy Tesco nie mogło wziąć podwyżki na siebie i ponieść jej kosztów?

  Założeniem nowej ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich, plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE L 115/11 z 6.05.2015), ograniczenie zużycia toreb foliowych i zachęcenie klientów do używania toreb wielokrotnego użytku. Poniesienie kosztów opłaty recyklingowej przez sieć handlową ze względu na obowiązujące przepisy prawne nie jest dopuszczalne i mogłoby nie wypełnić podstawowego celu przepisów prawnych i nie wpłynąć na zmniejszenie zużycia toreb, co jest podstawowym celem wprowadzenia nowej opłaty.

  - Czy wzrastają także ceny innych toreb w ofercie Tesco?

  Nie, opłata recyklingowa obejmuje wyłącznie podstawowe torby (o grubości do 50 mikronów), zwykle używane przez klientów jako jednorazowe – co oznacza, że ceny dostępnych w naszej ofercie grubszych toreb oraz tych wykonanych z innych materiałów nie zmieniają się.

  - Czy jednorazowe plastikowe torebki, w które pakowane są warzywa i owoce lub mięso, pozostają bezpłatne?

  Tak. Opakowania, których używanie jest niezbędne z powodów higienicznych, nie są objęte nową ustawą. Oznacza to, iż plastikowe torebki, w które pakowane są warzywa i owoce oraz mięso czy wędliny na ladach delikatesowych, pozostają bezpłatne.