Dynamic clock
Aktualne oferty pracy


Osiągamy więcej


Mam możliwość osiągnąć więcej – to obietnica, jaką daje Tesco. A oto jak się z niej wywiązuje:


 • Co roku w ofercie szkoleń znajdujemy ponad 100 różnych tematów
 • Każdy z nas pracuje zarządzając własnymi, jasno określonymi celami
 • Weryfikujemy swoje osiągnięcia i oceniamy postępy pracy podczas rozmów oceniających
 • Udzielamy sobie informacji zwrotnej, aby na bieżąco się doskonalić
 • Nasze aspiracje prezentujemy podczas rozmów o karierze ustalając z przełożonym dalszą ścieżkę rozwoju
 • Uczestniczymy w programach rozwojowych przygotowując się do objęcia nowych ról
 • Najlepsi z nas rozwijają się pod opieką wyznaczonych Mentorów

Kliknij w boks aby dowiedzieć się więcej.


Obsługa klienta w sytuacjach niestandardowych

Zakres szkolenia:

 • właściwa postawa i styl komunikacji w kontakcie z klientem
 • proaktywna obsługa w trudnych sytuacjach

Aktywna sprzedaż

Zakres szkolenia:

 • techniki i metody aktywnej sprzedaży
 • umiejętna komunikacja
 • postawy wobec klienta i jego potrzeb

Negocjacje

Zakres szkolenia:

 • strategie prowadzenia negocjacji z dostawcami
 • najskuteczniejsze techniki negocjacyjne
 • dopasowanie argumentacji do rozmówcy

Towaroznawstwo

Zakres szkolenia:

 • towaroznawstwo - ocena produktów i poprawa ich sprzedaży
 • atrybuty towarów istotne dla klienta
 • właściwości technologiczne produktu

Coaching

Zakres szkolenia:

 • definicja i cele coachingu
 • wsparcie rozwoju pracowników
 • rozwój umiejętności coacha

Efektywność
osobista

Zakres szkolenia:

 • metody zarządzania sobą w czasie
 • ustalanie priorytetów i planowanie własnej pracy
 • radzenie sobie z nadmiarem obowiązków i różnicami w podejściu do pracy

Zarządzanie
projektami

Zakres szkolenia:

 • metodologia pracy projektowej
 • narzędzia skutecznego prowadzenia projektów
 • planowanie, szacowanie ryzyka i budowanie komunikacji

Zarządzanie
zmianą

Zakres szkolenia:

 • planowanie zmian w firmie
 • pozyskiwanie zaangażowania uczestników zmiany
 • pokonywanie oporu wobec zmian i wsparcie przy ich wprowadzaniu

Planuj-Działaj-Analizuj

Zakres szkolenia:

 • skuteczne działanie zgodnie z modelem
  PDA
 • tworzenie planu wdrożenia i doskonalenie efektywności

Rekrutacja
i selekcja

Zakres szkolenia:

 • plan skutecznego procesu rekrutacji
 • dostosowanie metod i narzędzi do aktualnych potrzeb
 • wybór najlepszego kandydata - ocena jego kompetencji i potencjału

Umiejętności prowadzenia prezentacji

Zakres szkolenia:

 • cechy interesującej i skutecznej prezentacji
 • właściwości autoprezentacji
 • budowanie wizerunku i wpływanie swoim zachowaniem na innych

Zarządzanie
wynikami pracy i rozwojem

Zakres szkolenia:

 • definicja procesu Zarządzania Wynikami Pracy i Rozwojem w Tesco
 • planowanie celów zawodowych i rozwojowych
 • skuteczna weryfikacja postępu i realizacji pracy

Budowanie
zespołu

Zakres szkolenia:

 • definicje procesów zespołowych
 • ocena predyspozycji członków zespołu
 • analiza zespołu i budowanie jego efektywności

Umiejętne delegowanie

Zakres szkolenia:

 • umiejętne delegowania zadań
 • sposób delegowania zadań a osobowość pracownika
 • wyznaczanie zadań i przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Umiejętność wpływania

Zakres szkolenia:

 • wywieranie wpływu z uwzględnieniem pozyskiwania zaangażowania
 • ćwiczenie nabytych umiejętności w oparciu o model 4 baz

Warsztaty learn 6 sigma

Zakres szkolenia:

 • definicja i zastosowanie metodologii lean 6 sigma
 • doskonalenie i stabilizacja procesów za pomocą metodologii
 • metodologia DMAIC w rozwiązywaniu złożonych problemów

Jak rozwijać
innych

Zakres szkolenia:

 • umiejętne wspieranie pracowników w ich rozwoju
 • odkrywanie naturalnych talentów pracowników
 • budowanie własnego autorytetu

Umiejętności komunikacji

Zakres szkolenia:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych
 • aktywne słuchanie i siła komunikatu „Ja”