Zrównoważone opakowania – o co tak naprawdę chodzi?

Zrównoważone opakowania – o co tak naprawdę chodzi?

Luty 2019

5 lutego opublikowaliśmy nasze zobowiązania dotyczące redukcji odpadów opakowaniowych, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko w Europie Środkowej.


Będziemy pracować nad szeregiem inicjatyw związanych z opakowaniami produktów, deklarując, iż:
• Do 2020 roku usuniemy ze składów opakowań produktów marki własnej materiały nienadające się do ponownego przetworzenia.
• Do 2025 wszystkie opakowania produktów marki Tesco będą możliwe do recyklingu bądź ponownego użycia.
• Będziemy rozwijać współpracę z innymi detalistami, producentami i ekspertami z obszaru opakowań, by wspólnie zwiększać skalę odzysku, przetwarzania i ponownego wykorzystywania materiałów.


Jakie są nasze rzeczywiste plany? Jak chcemy osiągnąć nasze założenia? Jak każdy z nas może pomóc?
1. Usuwanie ze składu opakowań produktów materiałów nienadających się do ponownego przetworzenia
Naszym celem jest usunięcie wszystkich trudnych do recyklingu materiałów z opakowań produktów naszej marki własnej. Poinformowaliśmy już naszych dostawców i będziemy z nimi pracować, aby uprościć rodzaje materiałów używanych w naszych opakowaniach, tak aby jak najmniej szkodliwych składników się tam znalazło, a tym samym aby były one łatwiejsze do ponownego przetwarzania.
Naszym założeniem jest, by materiały stosowane w opakowaniach marki własnej Tesco podlegały recyklingowi, przez usunięcie wszystkich trudnych do ponownego przewarzania materiałów, takich jak PCV, PS, PC, do końca roku 2020.


2. Nasze opakowania w 100% nadające się do przetworzenia bądź ponownego użycia
Chcemy zapewnić, że całość naszych opakowań zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia ponowne użycie bądź przetworzenie. Projektujemy nasze opakowania tak, by ich kształt czy forma nie utrudniały recyklingu. A może się to zdarzyć np. poprzez połączenie na stałe dwóch elementów opakowania, które osobno nadają się do przetworzenia, zaś w praktyce ich połączenie sprawia, że opakowania nie da się poddać recyklingowi.
Chcemy używać jak najmniejszej, ale niezbędnej ilości materiałów, by zagwarantować bezpieczeństwo i jakość produktów, jak i spełniać oczekiwania kupujących. Będziemy zmniejszać grubość i wagę opakowań, gdzie tylko to możliwe. Te same zasady dotyczą opakowań zbiorczych i transportowych – tych, które pozostają w sklepach.


3. Budowanie koalicji
Upraszczanie materiałów, jakie stosujemy w naszych opakowaniach to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia zamkniętego obiegu („closed loop”). Określenie to definiuje sposób zarządzania opakowaniami i odpadami, gdzie całość materiałów jest ponownie używana bądź odzyskiwana i przeznaczana do przetworzenia – by żadne opakowanie nie trafiało na wysypisko. Stworzenie obiegu zamkniętego wymaga współpracy samorządów, producentów towarów i opakowań oraz całej branży handlowej. Ważną rolę odgrywają sami klienci – wybierając przyjazne środowisku produkty oraz pomagając w ich segregacji i recyklingu. Jako Tesco możemy angażować i inspirować innych – bowiem tylko pracując razem, możemy przybliżyć się do idei obiegu zamkniętego.


Praca nad przyjaznymi środowisku opakowaniami to proces długofalowy. Czeka nas wiele ciekawych inicjatyw, które będziemy testować i wdrażać w sklepach przez najbliższe miesiące i lata.