Współpraca Tesco z organizacją Enactus nabiera tempa

Współpraca Tesco z organizacją Enactus nabiera tempa

Luty 2018

W odpowiedzi na potrzebę zmian i podjęcie jeszcze większej ilości akcji w obszarze marnowania żywności nasza firma podjęła współpracę z organizacją Enactus Polska. Jedna z naszych pierwszych wspólnych inicjatyw odbyła się 9 lutego w Warszawie – ponad tydzień od oficjalnego ogłoszenia Partnerstwa.
Enactus to powstała pod nazwą SIFE w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1700 uczelni wyższych w 36 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Organizacja Enactus Poland łączy studentów, wykładowców i liderów biznesu, menedżerów oraz firmy, które przedsiębiorczością odpowiadają na wyzwania ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, wspierając rozwój społeczności lokalnych.
Nasi przedstawiciele: Daria Kulińska – Manager działu Komunikacji, Wojciech Sokół – Manager ds. Społecznej Odpowiedzialności Firmy oraz Małgorzata Tokarz – Kierownik Operacyjny ds. Lokalnej Społeczności przeprowadzili kilkugodzinne warsztaty dla organizacji Enactus Polska. Przedstawili fakty dotyczące marnowania żywności na poziomie lokalnym i międzynarodowym, a także projekty Tesco Polska zapobiegające temu problemowi, aby następnie podjąć otwartą dyskusję dotyczącą nowych rozwiązań i projektów, które mogłyby się przyczynić do walki z marnowaniem jedzenia.
Naszym celem jest, aby do 2020 roku wszystkie sklepy Tesco w Europie Środkowej miały możliwość przekazywania nadwyżek żywności do Banków i lokalnych organizacji charytatywnych – mówi Wojciech Sokół. Między innymi dlatego, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, podjęliśmy w 2013 roku współpracę z Bankami Żywności. Nadwyżki żywności, których nie udaje nam się sprzedać przed upływem terminu przydatności do spożycia, przekazywane są do lokalnych Banków Żywności i lokalnych organizacji charytatywnych. Przekazujemy owoce, warzywa oraz pieczywo, czyli produkty pierwszej potrzeby.
Członkowie organizacji Enactus podczas spotkania z przedstawicielami Tesco mieli okazję uczestniczyć w takiej akcji. Zobaczyli dokumentację, oddawane jedzenie, a także porozmawiali z przedstawicielem Caritas, który odbierał żywność z gocławskiego Tesco. To dopiero początek naszych wspólnych działań z organizacją Enactus. Trwają wzmożone prace nad pełnym zaangażowaniem członków Enactus w tworzenie nowych rozwiązań zapobiegających marnowaniu żywności.