Wielka pomoc dla małych pacjentów

Wielka pomoc dla małych pacjentów

Styczeń 2018

Święta to dobra okazja, by zrobić coś dobrego i pomóc potrzebującym, szczególnie tym z najbliższego otoczenia. W ramach naszych przedświątecznych aktywności w Biurze Głównym w Krakowie wsparliśmy m.in. Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Prokocimek”, które pomaga małym pacjentom Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. To dzieciaki szczególnie pokrzywdzone przez los, które znajdują się także w trudnej sytuacji materialnej. Jednak pomagać Kołu „Prokocimek” można cały rok, do czego zachęcamy Was wszystkich!
Koło zostało założone w 2013 roku przy Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Jego członkami są pracownicy przyszpitalnej szkoły i przedszkola oraz rodzice, którzy spędzają ze swoimi pociechami wiele miesięcy w szpitalu, mając na co dzień do czynienia z bólem, cierpieniem oraz strachem o jutro. To oni niosą tak potrzebną dzieciom nadzieję.
Z potrzeby serca
Celem działalności Koła jest przede wszystkim rozwijanie różnorodnych form pomocy materialno-rzeczowej dla najbardziej potrzebujących dzieci – pacjentów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej. Koło stara się dotrzeć do nich z konkretną pomocą, organizując m.in. paczki „Małe radości”. Znajdują się w nich: artykuły szkolne, środki czystości i higieniczno-lecznicze, odzież, obuwie oraz słodycze.
Z powodu bycia organizacją non-profit fundusze Koła pochodzą ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat na konto oraz ze sprzedaży prac dzieci podczas okolicznościowych kiermaszów. Potrzeb jest jednak coraz więcej, a środki ograniczone… dlatego każda, nawet najmniejsza pomoc ma wielką moc!
Każdy z nas może pomóc
O tym, jak ważna jest pomoc dzieciakom trafiającym do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, możemy przekonać się co roku, przy okazji Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco. Zachęcamy Was, byście wsparli Koło „Prokocimek”, dla którego dobro małych pacjentów jest najwyższą wartością. Można to zrobić, wpłacając pieniądze na konto Koła, a także przekazując darowizny rzeczowe dla najbardziej potrzebujących chorych dzieci ze Szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Już niewielka pomoc umożliwi Kołu zrealizowanie zamierzonych celów.