Tesco dołączyło do partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”

Tesco dołączyło do partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”

Marzec 2019

Tesco rozpoczęło współpracę w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla Środowiska”. Jako firma odpowiedzialna społecznie będzie wraz z innymi instytucjami realizować wspólne misje Partnerstwa, które promuje i wspiera działania służące realizacji zadań środowiskowych. Jednym z nich jest odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.


Tesco od wielu lat realizuje projekty w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, takie jak przeciwdziałanie marnowaniu żywności w zakresie edukacji oraz przekazywania nadwyżek żywności czy zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko. Działania te wpisują się w realizację tzw. SDGs – to skrót od „Sustainable Development Goals”, czyli „Cele zrównoważonego rozwoju”. SGDs zostały przyjęte przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako cele do osiągnięcia do roku 2030 w obszarach takich jak: ludzie, planeta, dobrobyt, partnerstwo.


Dzięki partnerstwu na rzecz realizacji działań środowiskowych nasza firma będzie mogła skuteczniej kontynuować swoje misje i zobowiązania. Mówiąc o zobowiązaniach, warto zaznaczyć, iż na początku lutego Tesco ogłosiło, że usunie z produktów marki własnej plastik nienadający się do ponownego przetworzenia. Do 2025 roku wszystkie produkty marki własnej będą możliwe w 100% do recyklingu. Firma chce również ograniczyć skalę odpadów opakowaniowych w swoich sklepach i przyczyniać się do wdrożenia idei obiegu zamkniętego.


Projekt „Razem dla Środowiska” został zainicjowany przez Centrum UNEP/GRID Warszawa – ośrodek, który realizuje w Polsce od 1991 roku misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment). UN Environment to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, która występuje jako autorytet i rzecznik środowiska na całym świecie, definiuje globalne wytyczne regulujące kwestie środowiska naturalnego oraz promuje ich wdrażanie w oparciu o SDGs. Partnerstwo będzie służyć wymianie myśli, idei, doświadczeń, a także dobrych praktyk w zakresie edukacji oraz budowania świadomości odnoszących się do kwestii środowiskowych.