Odwiedziliśmy szkoły wyższe

Odwiedziliśmy szkoły wyższe

Maj 2018

Od marca do kwietnia na terenie czterech szkół wyższych w Polsce odbywał się Tesco Day. Nie brakowało ciekawych wydarzeń, które przygotowaliśmy wspólnie z Ambasadorami Tesco studiującymi na co dzień w poszczególnych miastach.
Tesco Day odbył się kolejno: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (14 marca), na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (15 marca), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (5 kwietnia) oraz na Politechnice Białostockiej (9 maja).
W trakcie jednego dnia studenci chętnie uczestniczyli w ciekawych wydarzeniach przygotowanych przez naszą firmę. Można było m.in. wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami oraz porozmawiać z naszymi pracownikami i ambasadorami na temat możliwości pracy i rozwoju zawodowego naszej firmie.
Zorganizowaliśmy także warsztaty, które cieszyły się dużą popularnością. Podczas szkolenia „Jak rozumieć tych, których nie rozumiemy?” studenci zdobyli nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności w obszarze komunikacji międzykulturowej w biznesie. Z kolei w trakcie zajęć „Jak komunikować się na uniwersytecie?” wszyscy zainteresowali poznali zasady komunikacji na linii student-wykładowca, których świadomość jest bardzo istotna podczas studiowania.
Tesco Day był okazją do nawiązania relacji ze środowiskiem akademickim oraz poinformowania studentów o perspektywach rozwoju zawodowego w naszej firmie.