Młodzi mają pomysł na niemarnowanie

Młodzi mają pomysł na niemarnowanie

Marzec 2018

Trzy zwycięskie zespoły podzielą się grantami na realizację najlepszych projektów w konkursie „Tesco Poland Food Waste Reduction Challenge”. Nagrody w wysokości po 5 tys. zł trafią do zespołów Uniwersytetu SWPS oraz Politechniki Warszawskiej, który przygotował dwa projekty.
„Tesco Poland Food Waste Reduction Challenge” to konkurs grantowy organizowany przez naszą firmę na najlepsze projekty odpowiadające na problem marnowania żywności. Projekty tworzone były przez studentów polskich uczelni zrzeszonych w Programie Enactus Poland. To także odpowiedź na poważny problem skali marnowania żywności w Polsce – wśród młodych Polaków w grupie 19–24 lata aż 77% osób wyrzuca jedzenie przynajmniej raz w miesiącu.
Zwycięskie projekty to „Mind the fridge” i „Don’t waste me” zespołu Enactus Politechniki Warszawskiej oraz „Nie wyrzucaj sałaty”, opracowany przez drużynę SWPS. Pierwszy z projektów, poza serią materiałów edukacyjnych, proponuje stworzenie serii magnesów na lodówkę, które pozwolą lepiej pilnować terminów przydatności do spożycia produktów, a tym samym ograniczać ich wyrzucanie. Projekt „Don’t waste me” skupia się na uświadamianiu, w jaki sposób poprawnie przechowywać żywność, aby dłużej utrzymywała swoją świeżość oraz w jaki sposób wykorzystać pozostałe resztki produktów, by ich nie marnować. Z kolei koncepcja „Nie wyrzucaj sałaty” zakłada wykorzystanie doświadczeń z zakresu psychologii społecznej w celu zmiany zachowań konsumentów.
Zwycięskie zespoły nagrodzono przy okazji konferencji Enactus Future Leaders 2018, która odbyła się w Poznaniu 23 i 24 marca.