Strona główna » Strefa Obsługi Klienta

Strefa Obsługi Klienta


W naszych sklepach możesz:

Wymienić lub zwrócić towar
pełnowartościowy do 30 dni

W przypadku, gdy nabyty produkt nie spełnia Państwa oczekiwań mogą Państwo dokonać jego zwrotu zgodnie z zasadami oferty zwrotu towarów pełnowartościowych. Klienci sieci Tesco (Polska) Sp. z o.o. mogą dokonać zwrotu wszystkich zakupionych w sklepach TESCO* towarów, z wyjątkiem artykułów wykluczonych, w terminie 30 dni od daty zakupu. W przypadku zwrotu towarów żywnościowych dodatkowym kryterium jest termin przydatności do spożycia – zwrotu towaru żywnościowego można dokonać maksymalnie w ostatnim dniu jego terminu przydatności do spożycia. Możliwość zwrotu towaru jest dobrowolnym uprawnieniem przyznanym przez TESCO dla swoich Klientów i w żaden sposób nie wyklucza możliwości zgłoszenia reklamacji na pozostałych zasadach.

Zwrotu towaru pełnowartościowego na niniejszych zasadach można dokonać:
a. w sklepie TESCO, w którym dany towar został zakupiony*;
b. w dowolnym hipermarkecie TESCO;
c. w supermarkecie TESCO, pod warunkiem, że zwracany towar znajduje się w ofercie handlowej danego sklepu.

Aby dokonać zwrotu, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT),
  • towar jest w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym,
  • towar jest w komplecie (także z dodatkowym wyposażeniem, np. pilotem, kablami),
  • produkt żywnościowy w terminie przydatności do spożycia,
  • towar nie nosi śladów użytkowania,
  • karta gwarancyjna jest niepodstemplowana.

Produkty wykluczone z oferty: alkohol, papierosy, wybrane produkty RTV/AGD**
* Oferta nie dotyczy sklepów partnerskich TESCO express, zlokalizowanych przy stacjach paliw ORLEN.
** Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w regulaminie
lub w Punkcie Obsługi Klienta w każdym sklepie.

Reklamować zakupione produkty
z tytułu rękojmi lub gwarancji

Rękojmia:

Jeżeli kupiona rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, mają Państwo możliwość złożenia reklamacji (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.

W takim przypadku mają Państwo prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca wymieni lub naprawi rzecz niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Jeżeli wada jest nieistotna, nie mogą Państwo odstąpić od umowy.

Mają Państwo także możliwość żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty tej czynności przewyższyłyby cenę sprzedanej rzeczy.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Gwarancja:

W przypadku nabycia produktu objętego gwarancją mają Państwo prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Gwarancja to dobrowolna odpowiedzialność producenta towaru (gwaranta) za jego wady, której warunki uregulowane zostały zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak i dokumentach wydawanych przez gwaranta przy zakupie towaru (karta gwarancyjna). W przypadku wystąpienia wady towaru mogą Państwo skorzystać zarówno z możliwości złożenia reklamacji w trybie rękojmi, jak i do skorzystania z przysługujących uprawnień gwarancyjnych. W przypadku złożenia reklamacji w trybie gwarancji, Tesco przekaże reklamowany produkt do gwaranta w celu realizacji przez niego uprawnień gwarancyjnych zgodnie z jej warunkami.

Pozostałe zasady reklamowania towarów zostały uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.

W każdym z powyższych przypadków zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta dowolnego sklepu Tesco w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej oraz dopełnienia niezbędnych formalności.

Założyć bezpłatną kartę CLUBCARD

Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy program CLUBCARD.
Dzięki niemu wydane w naszych sklepach pieniądze przyniosą dodatkowe korzyści.
Zobacz więcej »

Zakupić bony towarowe,
karty podarunkowe
i zestawy podarunkowe Tesco

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bonów towarowych, zestawów oraz kart podarunkowych.
Zobacz więcej »

Opłacić rachunki podczas zakupów

W naszych sklepach mogą Państwo opłacić rachunki podczas swoich codziennych zakupów. Proszę szukać kas oznaczonych logo „Wygodne rachunki”
Zobacz więcej »

Otrzymać fakturę VAT

W Punkcie Obsługi Klienta otrzymają Państwo fakturę VAT na wybrane lub wszystkie zakupione artykuły.
Faktury VAT wydawane są zgodnie z przepisami prawa, warunkiem do otrzymania faktury VAT jest paragon fiskalny.

Oddać surowce wtórne, opakowania
zwrotne, baterie oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny

Ponad połowę wyprodukowanych przez nas odpadów poddaliśmy profesjonalnej utylizacji. Przyjmujemy każdą ilość zużytego sprzętu AGD/RTV nawet, jeśli nie kupują Państwo nowego.
Zobacz więcej »

Skorzystać z usług FOTO

W naszych sklepach mogą Państwo łatwo i wygodnie skorzystać z usług foto.
Zobacz więcej »

Oddać zużyty akumulator
i zakupić nowy

Zgodnie z przepisami prawa przy zakupie nowego akumulatora należy przekazać sprzedawcy zużyty akumulator lub zapłacić opłatę depozytową. W sklepach Tesco mogą Państwo oddać zużyty akumulator w Punkcie Obsługi Klienta lub w przypadku braku, zakupić nowy po wcześniejszym uiszczeniu opłaty kaucyjnej w wysokości 30 PLN. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zakupu nowego akumulatora dostarczycie Państwo zużyty akumulator wraz z paragonem lub fakturą VAT, dokumentującą zakup, opłata depozytowa zostanie zwrócona.

Szczegółowe informacje znajdują się Punkcie Obsługi Klienta.

Skorzystać z bezpłatnej
dostawy towaru

W wybranych hipermarketach Tesco mogą Państwo skorzystać z usługi bezpłatnego dowozu zakupionych produktów w promieniu 30 km od sklepu.
Produkty objęte bezpłatnym dowozem powinny spełniać jednocześnie następujące warunki:
- wartość jednostkowa produktu w chwili sprzedaży powinna być równa lub wyższa 500 PLN,
- waga produktu powinna być równa lub wyższa 10 kg.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty znajdują się w Punkcie Obsługi Klienta.

Wykaz sklepów objętych usługą znajdą Państwo w załączniku »