Reklama w Tesco

Kontakt

MEDIA SERVICES

PAKIETY I NOŚNIKI
REKLAMOWE:
Aleksandra Wądołowska
awadolow@pl.tesco-europe.com
tel: 506 001 062

Animacje, billboardy,
reklama na szybach:
Aleksandra Wądołowska
awadolow@pl.tesco-europe.com
tel: 506 001 062

WYDAWNICTWA TESCO

Tesco magazyn
i Tesco Loves Baby:
Monika Kraus
mjedrz11@pl.tesco-europe.com
tel: 510 902 545

Magazyn Alkohole:
Monika Kraus
mjedrz11@pl.tesco-europe.com
tel: 510 902 545

KARTY, BONY I PACZKI

Agnieszka Fejczaruk
afejczar@pl.tesco-europe.com
tel: 506 001 388