Get Adobe Flash player
Tesco
zobacz nas: YouTube |

Biosystem Elektrorecykling

Biosystem Elektrorecykling SA to ogólnopolska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Działając w oparciu o ustawę „o zużytym sprzęcie” Biosystem Elektrorecykling SA przejmuje obowiązek zbiórki, odzysku i recyklingu elektroodpadów oraz sporządzania sprawozdań do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z raportem GIOŚ, spółka od kilku lat jest liderem branży pod względem ilości obsługiwanych Klientów wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny
i elektroniczny.

Aby zagwarantować swoim klientom jak najlepsze warunki współpracy Organizacja utworzyła własny system zbiórki i gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym. Od blisko 10 lat Biosystem Elektrorecykling SA oferuje profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w firmie.

Wiedza i doświadczenie, które firma zdobywa w trakcie swojej działalności znajdują przełożenie w akcjach edukacyjnych promujących zasadę zrównoważonego rozwoju oraz przemyślanej konsumpcji. W profil działalności firmy wpisane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bioelektro.pl